Etikettarkiv: Winter Solstice

The Winter Solstice of 2021

At the time of this writing, there are just one week left until this year’s Winter Solstice. It has been and is a time of Darkness, but also a time of waiting for the Return of the King. After December 21, 2021, the Sun is reborn again and the days slowly but surely become longer and the nights shorter. This is not something new or surprising. It has always been, and will always remain so. At least for an eternity or two.

It is perfectly normal and addictive to look forward to the new year, brighter times, warmer days. We humans are often afraid of or dislike the darkness, the cold and the silence. This year’s Winter Solstice Oration will, however, be about just this darkness, this cold and this silence. There are 7 days left before everything ”starts” again, 7 days that can be valuable. I want to invite all of you who have found and read this post to use these days for something special, something maybe different than what you usually do. I would like to suggest that you take advantage of the darkness and the silence that is around you instead of just longing for brighter and more vibrant days. In the light and the active life (which of course is fantastic) we are given many opportunities but less often time to reflect on what is within us, displaced in favor of all activity. Rarely can we hear what our inner being is trying to tell us as its voice is often overpowered by all other sounds and activity..

Use these last days of darkness to try to listen to your inner self and above all try to listen to the sides of yourself that you may not really want or have had ”time” to listen to. Find out how you feel and what parts of yourself that you no longer want to affect your life in a destructive direction. Find out and clarify for yourself which of your behaviors, habits and attitudes that you have and that you do not want to carry with you when the time comes for the King’s (Sun) rebirth. Change, refine or burn them and something new will emerge from the ashes. Also find out what hopes and desires you have and want to realize when the Sun will once again take its throne. And when the time comes for the Winter Solstice, light a candle and remember the hopes you have for the new year.

With these words, I wish you readers a nice Winter Solstice!

1 kommentar

Under Okategoriserade

Vintersolståndet 2021

I skrivandes stund är det drygt 10 dagar kvar till årets Vintersolstånd. Det har varit och är en tid av Mörker, men även en väntans tid på Konungens Återkomst. Efter den 21:a december 2021 återföds Solen igen och dagarna blir sakta men säkert längre och nätterna kortare. Detta är inte något nytt eller överraskande. Det har alltid varit så och kommer alltid att så förbli. Åtminstone i en evighet eller två.

Det är fullkomligt normalt och vanebildande att se fram emot det nya året, ljusare tider, varmare dagar. Vi människor räds ofta mörkret, kylan och tystnaden. Detta årets Vintersolståndsorerande kommer dock att precis handla om just detta mörker, denna kyla och denna tystnad. Det är 10 dagar kvar innan allt ”sätter igång” igen, 10 dagar som kan bli värdefulla. Jag vill inbjuda er alla som hittat och läser detta inlägg att använda dessa dagar till något speciellt, något kanske annorlunda än vad man brukar göra. Jag skulle vilja föreslå att ni tar tillvara på det mörker och den tystnad som finns runtomkring er istället för att enbart längta till ljusare och livfullare dagar. I ljuset och det aktiva livet (vilket såklart är fantastiskt) ges vi många möjligheter men mer sällan tid till att reflektera över det som finns inom oss, undanträngt till förmån för all aktivitet. Sällan kan vi höra vad vårt inre försöker att berätta för oss då dess röst ofta överröstas av allt annat ljud och aktivitet. Använd dessa sista dagar av mörker till att försöka lyssna på ditt inre och framför allt försök att lyssna till de sidor av dig själv som du kanske egentligen inte vill eller har haft ”tid” att lyssna på. Ta reda på hur du mår och vilka delar av dig själv som du inte längre vill ska påverka ditt liv i en destruktiv riktning. Ta reda på och klargör för dig själv vilka av dina beteenden, ovanor och förhållningssätt som du har och som du inte vill bära med dig när tiden kommer för Konungens (Solens) återfödelse. Förändra, förädla eller bränn upp dom och ur askan skall något nytt träda fram. Ta även reda på vilka förhoppningar och önskningar som du har och som du vill förverkliga då Solen återigen ska inta sin tron. Och när tiden har kommit för Vintersolståndet skall du tända ett ljus och minnas de förhoppningar som du har inför det nya året.

Med dessa ord önskar jag er läsare ett trevligt Vintersolstånd!

1 kommentar

Under Okategoriserade