Månadsarkiv: maj 2020

Kungörelse: H∴O∴G∴M+R∴ öppnar upp portarna för ansökningar från hela Sverige

 

häroldDen Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnadens väktare har beslutat att med omedelbar verkan och tillsvidare öppna upp våra portar för att ta emot ansökningar om medlemskap från hela Sverige.

Detta beslut grundar sig i det regelbundna inflöde av förfrågningar som vi mottager från andra regioner i landet där sökande människor har upplevt en avsaknad av tillräckligt adekvata och lokala substitut för den Tradition och läror som vår Orden förvaltar och förespråkar. Vårt Tempel kommer endast behandla seriösa ansökningar från kandidater som ämnar att studera i vårt Modertempel på Västkusten och genom ett fysiskt, aktivt och platsbundet medlemskap.

Vid intresse om aktivt och lokalt medlemskap i H∴O∴G∴M+R∴ ber vi er att kontakta Modertemplets Cancellarius  för vidare information. För att underlätta ansökningsförfarandet uppmanas alla intressenter som vill ansöka om medlemskap till H∴O∴G∴M+R∴ att i sitt ansökningsbrev ge en kortare biografi (personligt brev) och uppge den ort i vilket de för tillfället är bosatta.

För information om traditionellt och aktivt medlemskap i vårt Modertempel, läs Denna artikel . OBSERVERA att avsnittet gällande Distans/Korrespondens-medlemskap ej längre är gällande.

2 kommentarer

Under Okategoriserade