Månadsarkiv: september 2010

Hermeticism: Monotheism and Polytheism in the modern Hermetic Tradition

En ny engelsk essä har laddats upp med titeln Monotheism and Polytheism in the modern Hermetic Tradition, vilket avhandlar den esoteriska synen på den Kristina monoteistiska religionen i ljuset av den polyteistiska och hedninska mytologin. Huvupoängen är att båda dessa begrepp kan transcenderas såsom utgörande manifestationer av den traditionella Hermetiska synen på DET ENDA och ALLENA.

When it comes to religion Hermeticism, as that exemplified through the Golden Dawn tradition, has always shown a quite liberal attitude to the personal profession of the member. Thus there are many opinions expressed concerning the Golden Dawn, both as an Order and Tradition, regarding if it either being Christian or pagan in its nature. In this essay I will express my own personal views and sentiments on the matter which doesn’t necessarily reflect any traditional or official policy of the Hermetic Order of the Golden Dawn. Although my views are largely the result and expression of my own experience with the Order and Tradition, and my particular initiatory process within its context, they still reflect my own personal revelation and attitude. Läs fortsättningen här…

Lämna en kommentar

Under Nyheter

Alkemi: En Hemligheternas Hemlighet

En ny essä har laddats upp med titeln En Hemligheternas Hemlighet vilket tar upp den obskyra frågan om de högsta hermetiska mysterierna som förvaltas inom det Egyptiska Frimureriet av Cagliostro. En oberoende kännare har en gång uttalat sig om denna text som det bästa skrivet om ämnet på Internet. Fokus ligger dock på historiska trådar som leder till begreppet ”Arcana Arcanorum”, namnet på denna alkemistiska odödlighetslära. Den lyder:

Jag måste erkänna att jag känner mig kluven att skriva om detta ämne, de högre hermetiska mysterierna. Såsom traditionalist har jag alltid motsatt mig det öppna deklarandet av den sanna innebörden av Den Inre Alkemin. Detta även när min egen Orden valde att öppet avslöja naturen hos Materia Prima (den mänskliga kroppen) och Den Hemliga Elden (kärlek och sexualitet). Läs fortsättningen här…

1 kommentar

Under Nyheter