Månadsarkiv: augusti 2010

Alkemi: Den Svarta Drakens Väg

En engelsk essä har laddats upp angående Den Svarta Drakens Väg, The Path of the Black Dragon, som behandlar den franske alkemisten Fulcanellis arbeten, av många ansedd som den siste kända mästaren. Sedan ett tag har det funnits uppladdad en längre och ocensurerad version som beskriver den Torra Vägens Alkemi i detalj med praktiska anvisningar. Men denna är lösenordsskyddat och endast tillgänglig för betrodda individer, medan den kortare versionen finns för alla och envar att ladda ner. Dock kan man av den sistnämnda essän inte tillämpa informationen i så vidare praktisk omfattning. Den engelska texten lyder:

In the Western or Hermetic external Alchemical traditions there mainly exists two major paths according to the subject matter, that of the Red and that of the Black Dragons. In Hermetic Alchemy the Dragon signifies the First Matter or Materia Prima, the crude material basis that is to be subjected to the Great Work, or Opus Magnum. There are also distinct “ways” or “paths” which are related to the process itself, or the Modus Operandi of the Great Work. They are basically three, the “wet” or “humid” way, the “dry” way, and lastly the “amalgams” or “mixed” way, the last one combining processes of both the dry and the wet ways. Läs fortsättningen här…

Lämna en kommentar

Under Nyheter

Praedicatio Fraternitatis

Det första dokumentet under rubriken Texter har nu lagts upp som en pdf-fil. Titeln är Praedicatio Fraternitatis – Brödraskapets Tillkännagivande anno 2008. Det var denna text som kungjorde att Alpha et Omega Tempel Nr. 9 av Gryende Morgonrodnaden återigen hade uppstigit från sin dunkla tillvaro i Amentet. Den lyder:

I Universums Herres Namn, låtom er alla höra vårt Praedicatio!

Gyllene Gryningens Hermetiska Orden, den yttre skolan till Rosenkors-Orden, Alpha et Omega, har efter en period av aktivitet i Sverige varit nödgat att dra sig tillbaka från den yttre världen och stänga sina Tempeldörrar för en period av 7 år. Anledningarna till detta undandragande har i huvudsak varit följande. Läs fortsättningen här…

Lämna en kommentar

Under Nyheter

G∴D∴ sidan har blivit uppdaterad!

En sista rubrik har lagts till som i korta drag behandlar de svenska Templens tillvaro under 2000-talet, med betoning på Alpha et Omega Tempel Nr. 9 av Gryende Morgonrodnaden som ur askan har rest sig som det enda kvarvarande Templet auktoriserat av Hermetic Order of the Golden Dawn®.

Lämna en kommentar

Under Nyheter

Initiationssidan är klar!

Nu har sidan som informerar om medlemskap och undervisning blivit färdig med bilder och illustrationer. Syftet med denna är att ge information om undervisningens former och de två typerna av medlemskap, aktivt medlemskap i Templet och korrespondens-medlemskap. I den senare sker undervisningen per distans. Samtidigt så är en viktig uppgift med denna sida att förmedla de krav som Templet ställer på sina initierade och vad man skall tänka på om man överväger ett prövomedlemskap i Templet.

Lämna en kommentar

Under Nyheter

Härkomstsidan är klar!

Nu har alla bilder och illustrationer lagts upp till texten om Templets härkomster och esoteriska överföringar. Som ett litet bonus har även ett ”släktträd” bifogats som försöker att bena upp snårskogen i alla linjer som sammanstrålar till Templet.

Lämna en kommentar

Under Nyheter

Sidorna är upplagda

Nu har sidorna på hemsidan lagts upp efter rubrikerna G∴D∴, Härkomst, Initiering och Tempel. Sidan om Golden Dawn ger en sammanfattande och färsk uppdaterad historiebeskrivning fram tills dags datum och denna sida är nu helt klar med bifogade bilder och illustrationer. Mycket av innehållet sammanfaller även med texten om Golden Dawn på svenska Wikipedia. Detta är ingen slump eftersom det är en av Templets Adepter som har skrivit även denna Wikipedia-text. Texten här på hemsidan är dock modifierad och uppdaterad.

De övriga sidorna är klara när det avser själva textmaterialet. Bilder och illustrationer kommer även att bifogas på sikt till dessa. Det finns även en sida som har blivit döpt till ”Texter” men där finns ännu inget upplagt. Tanken är att lägga upp texter skrivna av Adepter från Templet som omfattar olika aspekter av den Rosenkorsiska Traditionen och Golden Dawn Traditionen (inkl. den Hermetiska och Qabalistiska). Håll till godo med fler uppdaterningar som kommer läggas in inom kort!

2 kommentarer

Under Nyheter