Månadsarkiv: juni 2022

Contemplation on the Summer Solstice 2022

This year on March Day, or Tuesday the 21st of June, it is the Summer Solstice again! The solstice is a nature’s reflection of the Sun God in its strength. The God who was born at the winter solstice has reached its full power throughout the year. The solstice also coincides close to the transition to the zodiac sign Cancer, which in its nature (among other things) is homely and preservative and strangely enough victorious.

In mundane life, this apparently means nothing special except that summer is here and for many even holidays. In the inner life, or the non-mundane world of spirits and images, the summer solstice can have a much greater value, an alchemical one. By using mythology, symbolism and allegories, we can produce a map and a way forward, towards something. But only by first going backwards, that is, retrospectively. In this case, we have to go back to the Winter Solstice 2021. When the Winter Solstice is near, you are given an opportunity to get rid of (or change) parts of yourself, parts that you no longer want to carry with you when they inhibit, or simply has ceased to be useful for, the spiritual development of the individual. At the same time, you want to consolidate and mark the parts of your personality and being that you want to preserve and refine through the slow heating from the sun.

When the Summer Solstice is here and the life-giving power of the Sun God reaches its climax, it enriches our whole being. We also get to know how well we have succeeded with our spiritual process and through the preservative properties of Cancer, this ”alchemical elixir”, illuminated by the Sun at its peak of the year, will define us until the next Winter Solstice when the process begins again. This can be compared to what alchemy calls circulation. The aim is that with each circulation we will have developed further and upwards in our process, so that these circulations can be seen as a spiral. It is your being that stands in the middle of the spiral and if you could look at this spiral from above, the symbol for the Sun is formed.

Hopefully these words have made you curious about how you can refine yourself until the next Summer Solstice. Something to perhaps reflect on when this solstice and summer are over and while the nights get longer and darker again?

The Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes everyone a pleasant Summer Solstice, wherever on earth you are!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kontemplation över Sommarsolståndet 2022

I år på Mars dag, eller tisdag den 21:a juni, är det återigen Sommarsolstånd! Solståndet är en naturens reflektion av Ljuset Gud i sin styrka. Den Gud som föddes vid vintersolståndet har genom året nått sin fulla kraft. Solståndet sammanfaller även nära inpå övergången till det zodiakala tecknet Kräftan, vilket i sin natur (bland annat) är huslig och bevarande och märkligt nog segerrik.

I det mundana livet betyder detta tillsynes inget särskilt utöver att sommaren är här och för många även semester. I det inre livet, eller den icke-mundana föreställningsvärlden kan sommarsolståndet få ett mycket större värde, ett alkemiskt sådant. Genom att använda oss av mytologi, symbolik och allegorier kan vi få fram en karta och en väg framåt, mot något. Men bara genom att först gå bakåt, det vill säga retrospektivt. I detta fallet får vi gå tillbaka till Vintersolståndet 2021. När Vintersolståndet är nära ges man en möjlighet att i göra sig av med (eller förändra) delar av sig själv, delar som man inte vill bära med sig längre då de hämmar, eller helt enkelt har slutat att vara till nytta för, individens andliga utveckling. Samtidigt vill man befästa och utmärka de delar utav ens personlighet och väsen som man vill bevara och förädla genom solen långsamma upphettning.

När Sommarsolståndet är här och Solgudens livgivande kraft når sitt klimax så berikar denna hela vårt väsen. Vi får också veta hur bra vi har lyckats med vår andliga process och genom Kräftans bevarande egenskaper kommer detta ”alkemiska elixir”, belyst utav Solen i sin höjdpunkt på året, att definiera oss tills nästa Vintersolstånd då processen ånyo börjar om. Detta kan liknas med vad alkemin kallar för cirkulation. Förhoppningen är att vid varje cirkulation så ska vi ha utvecklats vidare och uppåt i vår process, så att dessa cirkulationer kan ses som en spiral. I spiralens mitt står du och skulle du kunna betrakta denna spiral ovanifrån så bildas symbolen för Sol.

Förhoppningsvis har dessa ord fått dig nyfiken på hur du kan förädla dig själv till nästa Sommarsolstånd. Något att kanske reflektera över när Solståndet och sommaren är över och medan nätterna blir längre och mörkare igen?

Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden önskar alla ett trevligt Sommarsolstånd, vart än på jorden som ni befinner er!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

1 kommentar

Under Okategoriserade