Månadsarkiv: december 2018

Winter Solstice 2018

The winter solstice

The Winter Solstice is at our door. This year this celebration will take place on 21st December at 22:23. The following day, ie the 22nd of December, it is a full moon which is also called ”cold moon” according to Nordic Folklore.

In the Northern Hemisphere, Winter Solstice occurs when the sun is at its lowest poinr in the sky, when it has its smallest declination during the year. This usually takes place around 21-23 December and when the Sun is in Zenit, the Tropic of Capricornus, and it is also the shortest day of the year.

Winter solstice has always been important in different cultures, subcultures, religious orientations and magical traditions. From the Roman worship of agricultural gods (Saturnus / Saturnalia), the celebration of Christianity of the birth of Jesus to the Judaism’s Tekufot, and the Yule of the pagans, where the winter and the Sun God’s rebirth are celebrated.

Within the Outer Hermetic and Magical Tradition, like The Hermetic Order of the Golden Dawn, the celebrating the Winter Solstice is a little different depending on several aspects. This is often highly cultural and geographical. Within the Hermetic Order of the Nascent Aurora (which is an authentic linage of the above-mentioned Order) this celebration is celebrated in the flavor of our Nordic, cultural and pagan origin. It is a time when the sun god is not yet born again and the darkness still prevails. The vegetation and life of nature have since the summer solstice and the autumn equinox slowly began to fade away to finally die. We, as part of nature, follow the same principle in a longer and shorter perspective. However, we are not afraid of the Darkness or death. Instead we are grateful for the time that has been. It is a time of silence, cold, calm and lack of activity. It is a time when silence gives room for contemplation of the Self and the Ego, of our past, present and future. But above all, it’s a time for transformation of ourselves because the void prepares for the sun god for his return.Tarot Death

The keyword within the Hermetic Tradition is Transformation. What is death for an occultist / magician / alchemist if not a transition or transformation of what has been, to something else and more complete? Like the return of the Sun, it is certain that after our symbolic or literal death, we will be reborn. We see it annually in nature, daily in the ups and downs of the sun and in ourselves through the days, the years, the experiences we undergo and the experiences that we conquer. We are not the same person as we were 10 years ago. Something has happened and we discover that our old personality is not the same as the one we have now. A transformation has taken place.

With these words we of the Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes you all a nice Winter Solstice!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Midvintersolståndet 2018

Midvintersolståndet

Midvintersolståndet närmar sig med stormsteg. I år infaller denna högtid den 21:a december klockan 22:23. Dagen efter, dvs den 22:a december är det fullmåne vilken även är kallad ”köldmåne” enligt Nordisk Folktro.

På det Norra halvklotet sker Vintersolståndet när Solen står som lägst på himlen, när den har sin minsta deklination under året. Detta sker oftast runt den 21-23 december och när Solen står i Zenit över Capricornus eller Stenbockens vändkrets och det är tillika årets kortaste dag.

Vintersolståndet har alltid varit betydelsefullt inom olika kulturer, subkulturer, religiösa inriktningar och magiska traditioner. Alltifrån det romerska tillbedjandet av jordbruksgudar (Saturnus/Saturnalia), Kristendomens firande av Jesu födelse till Judendomens Tekufot tevet och Hedendomens Yule där vintern och Solgudens återfödelse firas.

Inom den yttre Hermetiska och Magiska tradition som Den Hermetiska Orden av den Gyllene Gryningen (även känd internationellt och historiskt som The Hermetic Order of the Golden Dawn), är sprungen ifrån firas Vintersolståndet på lite olika vis. Detta är ofta högst kulturellt och geografiskt betingat. Inom Den Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (vilken är en autentisk linje av ovan nämnda Orden) firas denna högtid färgat av och utefter vårt nordiska, kulturellt betingade och hedniska ursprung. Det är en tid då solguden inte ännu är återfödd och Mörkret fortfarande råder. Naturens växtlighet och Livet har under tiden sedan Sommarsolståndet och Höstdagjämningen långsamt börjat tyna bort för att slutligen dö. Vi människor, som del av naturen, följer samma princip i längre och kortare perspektiv. Vi räds dock inte Mörkret eller döden utan är tacksam för den tid som varit. Det är en tid av tystnad, kyla, lugn och avsaknad av aktivitet. Det är en tid där tystnaden ger utrymme för kontemplation av Självet och Egot, av vår dåtid, nutid och framtid. Men framför allt är det en tid för transformation av oss själva ty i tomrummet förbereder sig för Solguden för sin återkomst.

Tarot Death

Nyckelordet inom den Hermetiska Traditionen är Transformation. Vad är döden för en ockultist/magiker/alkemist om inte en övergång eller förvandling av det som varit, till något annat och mer fulländat? Liksom Solens återkomst är det säkert att vi efter våran symboliska eller bokstavliga död kommer att återfödas. Vi ser det årligen i naturen, dagligen i solens upp- och nedgång och i oss själva genom dagarna, åren, de upplevelser som vi genomgår och de erfarenheter som vi erövrar. Vi är inte samma människa som vi var för 10 år sedan. Något har hänt och vi upptäcker att vår gamla personlighet inte är densamma som den vi har nu. En förvandling har skett.

 

Med dessa ord önskar vi av Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla ett trevligt Midvintersolstånd!

1 kommentar

Under Okategoriserade