Arkiv

Här följer ett urval av texter eller dokument som har skrivits av Ledare eller Adepter till Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden. De är sorterade under olika rubriker för lättare navigering. En del av texterna och dokumenten är formaterade till pdf-filer och ett särskilt program behövs för att kunna läsa dessa. Klicka här för att ladda ner Adobe® Reader®. Övriga texter kan läsas genom ordbehandlingsprogrammet Microsoft® Word.

Kungörelser

 • Praedicatio Fraternitatis – Brödraskapets tillkännagivande Sol i Aries anno 2008. Observera att vårt Modertempel i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, en efterträdare till det avvecklade Tempel som förr var officiellt känt såsom Alpha et Omega Tempel No. 9 av Gryende Morgonrodnaden och vars esoteriska namn var Thoth Ter Maximus Tempel No. 9, till skillnad från detta inte utgör en del av det återuppväckta Rosicrucian Order of Alpha et Omega (Rosenkors-Orden, Alpha et Omega). Kontaktuppgifterna är således inaktuella. I övrigt är uppgifterna angående H∴O∴G∴M+R∴ och dess verksamhet fortfarande tillämpliga idag, även om det också utgör ett tidsdokument.
 • Declamatio Fraternitatis – Brödraskapets deklaration Sol i Aries anno 2014. I detta manifest, vilket är en direkt uppföljare till vårt Praedicatio, proklamerar vår Orden avvecklandet av vårt tidigare Thoth Ter Maxiums Tempel No. 9 och grundandet av vårt nya Modertempel i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, en direkt kontinuitet av vår Hyperboreiska Orden sedan 1997. Vår deklaration tillkännager också att den helt har avskurit alla tidigare band till Rosenkors-Orden, Alpha et Omega, i alla avseenden utgörandes ett autonom och oberoende brödraskap, samt grundandet av en internationell Konfederation av autonoma och oberoende Tempel och Ordenssällskap.
 • Declamatio Fraternitatis (English) – The declaration of the Fraternity Sol in Aries anno 2014. In this manifesto, which is a direct sequal to our Praedicatio, our Order proclaim the dismantling of our previous Thoth Ter Maxiums Tempel No. 9 and the founding of our new Mother Temple of the Hermetic Order of the Nascent Aurora, as a direct continuation of our Hyperboreian Order since 1997. Our declaration also announces that it has fully severed all of its earlier attachments to the Rosicrucian Order of Alpha et Omega, in every sense constituting an autonomous and independent fraternity, as well as the founding of a international Confederation of autonomous and independent Temples and Fraternities.
 • Declamatio Fraternitatis (Latviski) – Brālības deklarācija Sol in Aries anno 2014. Šajā manifestā, kurš ir tiešs turpinājums mūsu Praedicatio, mūsu Ordenis pasludina mūsu iepriekšējā Thoth Ter Maximus Tempļa Nr. 9 sagraušanu un mūsu Hermētiskā Austošās Rītausmas Ordeņa, kā mūsu Hiperborejas Ordeņa kopš 1997, gada tieša turpinājuma, jauna Mātes Tempļa dibināšanu. Mūsu deklarācija tāpat paziņo, ka tas ir pilnībā sarāvis visas savas iepriekšējās saistības ar Rosicrucian Order of Alpha et Omega, visādā ziņā veidojot autonomu un neatkarīgu brālību, tāpat arī dibinot starptautisku autonomu un neatkarīgu Tempļu un Brālību Konfederāciju.

Invigning

 • Initiation – En grundläggande beskrivning av vad som kan förväntas av ett medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, genom dess undervisning och träning, och vilka krav som ställs på en medlem i Orden. Detta är ett Word-dokument av den text som bifogas på vår hemsida under fliken ”Initiation”.
 • Förhandsgranskning av yttre ordens studieplan – Den initiatoriska vägen och det arbete och studier som förväntas av studenten från 0° till 5°=6° (Portalen till Adepternas Valv).
 • Initiation (English)A basic presentation of what is to be expected from a membership in the Hermetic Order of the Nascent Aurora, through its teaching and training, and the requirements imposed upon a member of the Order. This is a Word document version of the text attached to our website under the tab ”Initiation”.
 • Iniciācija (Latviski) – Pamata pārskats par to, ko iespējams sagaidīt no dalības Hermētiskajā Austošās Rītausmas Ordenī, caur tā apmācību un treniņu, kā arī prasībām, kuras tiek uzstādītas Ordeņa biedram. Šī ir Word dokumenta teksta versija, kura pievienota mūsu mājaslapā, zem cilnes ”Iniciācija”.

Alkemi

 • En Hemligheternas Hemlighet – En essä av Tomas Stacewicz som behandlar det delikata ämnet rörande Arcana Arcanorum, det Egyptiska Frimureriets högsta mysterier överfört från Greve Cagliostro, vilket utgör av en form av Inre Alkemi.
 • The Path of the Black Dragon – An essay by Tomas Stacewicz on the external alchemical dry way of antimony according to the Master Alchemist Fulcanelli.
 • The Path of the Black Dragon: Fully disclosed version – The uncensored version of the previous essay by Tomas Stacewicz which reveals the entire alchemical operation of the dry way. To open the document it requires a password which will be given upon the personal request of an initiate belonging to the Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (Hermetic Order of the Nascent Aurora), or any of its affiliated Temples, or a recognized Temple or Lodge in amity with the Nascent Aurora.

Teurgi

 • Kurs i magisk praktik – En fullständig kurs i fem lektioner med Frater S∴R∴ som i detalj avhandlar den mest grundläggande magiska praktiken, enkom utvecklat för den solopraktiserande studenten. Denna kurs är ypperlig för den som ännu inte har någon erfarenhet av hermetisk magi i allmänhet och G∴D∴ magi i synnerhet men som vill pröva om det är rätt väg för denne.

Hermeticism

 • Monotheism and polytheism in the modern Hermetic tradition – An essay by Tomas Stacewicz which tries to transcend the usual religious dichotomies, such as ”monotheism” and ”polytheism”, or ”Christianty” and ”paganism”, etc.
 • Det nya vetenskapliga paradigmet – En essä av Tomas Stacewicz som avhandlar en traditionalistisk syn på vetenskapsteori och som presenterar ett alternativ till dagens urartade syn på sanning, vetenskap och tro.

Qabalah

Psykologi

Under konstruktion!

Traditionalism

Under konstruktion!

Historia

Under konstruktion!

Ett svar till “Arkiv

 1. Fred

  Dear sir,
  I’m enjoyed to read your text ”En Hemligheternas Hemlighet”.In the recent years, it is a subject that created confusion in my country . Let me give you my perspective. First there is confusion between the Masonic Arcana:
  1) the Rambault Arcana who are the syllabus commenting to 4 grades the scale of Naples from 87 to 90 of the Rite of Memphis-Mizraim Belgian.
  2) The Arcana of italian s filiations rite of Memphis-Mizraim, which is a theurgy whose invoke entitys ;they normally reveal a prossesus of internal alchemy.
  3) The Arcana of the filiation of the Belgian Rite of Mizraim, who are the grades of OHTM.
  On the other hand we have Kremmerzian s groups in Italy and France, which define Arcana Arcanorum as the practice of the osirian third magisterium .
  I can assure you that the methods of Cagliostro are very different, more in his texts Cagliostro use the word Secretum Secretorum.
  Since 1990 after the publication of the book ”To the red rose and the cross of gold” by Jean-Pierre Bachellerie Cressac Guidicelli of that to start talking about these issues in France, different groups of Memphis-Mizraim who had nothing we manufacture their arcana which add to the confusion.
  Best regards

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s