Månadsarkiv: mars 2011

Det nya vetenskapliga paradigmet

En ny svensk text har lagts in under rubriken ”Hermeticism” med titeln Det nya vetenskapliga paradigmet. Denna text presenterar ett traditionalistiskt manifest för en ny och kommande era. I detta strävar den att förlika andlighet, religion och tro med vetenskap, empiri och evidens och framkastar tanken om att den nuvarande situationen där tro och vetenskap är separerade representerar en sjukdom eller störning i vårt postmoderna samhälle. Manifestet inleds med följande ord:

Jag är personligen övertygad om att det finns mer till denna världen än vad som möter de fem fysiska sinnena, översinnliga plan som hör till samma natur som medvetandets stoff. Jag är personligen övertygad, både utifrån rationella slutsatser och intuitiva erfarenheter, att den fysiska världen är ett sista led i en skapelseprocess och där utgör det yttersta och grövsta lagret i ett universum som kan liknas vid en lök i sina skikt. Det är övertygelse som jag delar med ett traditionellt synsätt vilket har förmedlats genom olika mysterietraditioner både i öst och i väst sedan tidernas begynnelse. I dessa kretsar är det en vedertagen vetenskapsteori att man kan ernå kunskap (gnosis) om både människans och universums natur genom inre kontemplation och meditation. Läs fortsättningen här…

Lämna en kommentar

Under Nyheter